DVOC 17. / 18. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 17. lipnja 2022. odrađene su dvije vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje gdje su angažirana dva vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Petrinje.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 16. lipnja u 21:13 sati ŽVOC Split zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Žrnovnice (Privor). Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 8 ha. Požar je jednim dijelom zahvatio područje bivše vojne raketne baze. Na intervenciji gašenja požara, kao potpora zemaljskim snagama, u jutarnjim satima 17. lipnja angažirana su dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor). Požar su gasili vatrogasci iz JVP-a Split, te DVD-a Split i Žrnovnica. Tijekom noći radilo se na daljnjem gašenju i osiguravanju požarišta.
Požar je aktivan.

Grad Zagreb
Dana 17. lipnja u poslijepodnevnim satima područje Grada Zagreba i okolice zahvatilo je nevrijeme praćeno kišom, snažnim vjetrom i grmljavinom. Vatrogasci su bili angažirani na ukupno 6 tehničkih intervencija uklanjanja srušenih stabala, te dijelova krovnih pokrova koji su prijetili padom. Uslijed pada stabala, došlo je do oštećenja tri osobna vozila. Na spomenutim intervencijama ukupno je bilo angažirano 18 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS