DVOC 3. / 4. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 03. / 04. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Zagrebačka županija
Dana 03. lipnja 2022. tijekom dana zabilježeno je  ukupno 14 tehničkih vatrogasnih intervencija koje su se odnosile na uklanjanje stabala i granja na prometnicama i javnim površinama, sanaciji dijelova krovišta kuća, ispumpavanju podruma, kuća i garaža uzrokovanih posljedicama jakog nevremena praćenog udarima groma, jakom kišom, tučom i vjetrom dan ranije. Na intervencijama je bilo je kumulativno angažirano  55 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 03. lipnja 2022. tijekom dana zabilježeno je  ukupno 15 tehničkih vatrogasnih intervencija uzrokovanih posljedicama jakog nevremena praćenog udarima groma, jakom kišom, tučom i vjetrom dan ranije, a posebno na području Oroslavja, Klanjca te općina Kumrovec i Zagorska sela. Vatrogasci sa područja županije su radili na uklanjanju stabla i granja, na sanaciji krovišta, ispiranju nečistoća te ispumpavanju podrumskih i kućnih prostora.
Na intervencijama je bilo je kumulativno angažirano 52 vatrogasca sa 23 vatrogasna vozila.

Karlovačka županija
Dana 03. lipnja 2022. tijekom dana zabilježeno je  ukupno 17 tehničkih vatrogasnih intervencija koje su se odnosile na uklanjanje stabala i granja na prometnicama i javnim površinama, sanaciji dijelova krovišta kuća, ispumpavanju vode te izvida uzrokovanih posljedicama jakog nevremena praćenog udarima groma, jakom kišom, tučom i vjetrom dan ranije. Na intervencijama je bilo je kumulativno angažirano  69 vatrogasaca sa 26 vatrogasnih vozila.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 3. lipnja 2022. izvršene su dvije vatrogasne intervencije na području Grada Petrinje i to dva prijevoza vode na kojima su angažirana četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila. 
Dana 03. lipnja 2022. godine tijekom dana na cijelom području županije zabilježeno je 16 tehničkih vatrogasnih intervencija prouzročeno posljedicama jakog nevremena praćenog jakom kišom i vjetrom dan ranije. Na intervencijama je bilo je kumulativno angažirano oko 33 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. Vatrogasci su  radili na uklanjanju stabla i granja na prometnicama, sanaciji krovišta kuće i ispumpavanju vode.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS