DVOC 18. / 19. svibnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. / 19. svibnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sat

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 18. svibnja u 16:03 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku Braču mjesto Sutivan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na površini od 3,75 ha. U gašenju požara zbog brzine njegovog širenja, pored zemaljskih snaga, sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 te jedan protupožarni zrakoplov Airtractor AT 802 F/A. 
Požar je gasilo 28 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Supetar, Bol, Selca, Pučišća i Milna.
Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a preko noći je DVD Supetar sa 6 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila radio na sanaciji i nadgledanju požarišta.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 18. svibnja 2022. obavljene su dvije vatrogasne intervencije prijevoz vode i ispumpavanja bunara na području Grada Petrinje na kojima su angažirana tri vatrogasca s dva vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS