VOS 12. / 13. listopada 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 12. / 13. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija

Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 12. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 12. listopada 2021. godine obavljeno je 8 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 16 vatrogasaca s 8 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 1 prijevoz vode te na području Grada Gline 7 prijevoza vode.

VOS