VOS 9. / 10. rujna 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 09. / 10. rujna 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 9. rujna 2021. Angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – angažirane domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 9. rujna 2021. godine obavljeno je 14 vatrogasnih intervencija na kojima su angažirana 25 vatrogasaca s 14 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Siska 1 skidanje crijepa i 1 izvid, na području Grada Petrinje 3 prijevoza vode te na području Grada Gline 9 prijevoza vode.

Grad Zagreb
Dana 09. rujna u 14:08 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora u Novom Zagrebu, Racka 95. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb. 
Požar je ugašen u 16:14 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 09. rujna u 14:08 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora u Drnišu, Put Cecile. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinja na površini od 4 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a i DVD-a Drniš. 
Požar je ugašen u 13:55  sati.
 

VOS | VOS