VOS 1. / 2. kolovoza 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 01 / 02. kolovoza 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 01. kolovoz 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak - bez angažiranja domicilnih snaga snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 01. kolovoz 2021. godine angažirana su 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila. Evidentirane su 2 vatrogasne intervencije.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Provedene su 2 vatrogasne intervencije, 2 prijevoza vode na području Grada Petrinje.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar raslinja na lokaciji Milna (Brač) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 30. srpnja u 15:11 sati proglašen je ugašenim 01.08.2021. u 10:00 sati.

Dana 1.08.2021. u 12:37 sati zaprimljena je dojava o požaru trave, niskog raslinja i niske hrastove šume na lokaciji Gačića glavica između Trilja i Biska. 
Zbog jačeg jugoistočnog vjetra požar se brzo širio pa je zatraženo angažiranje 2 Air-tractora Fire Boss, a nakon procjene pilota na požarištu i uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika te glavnog vatrogasnog zapovjednika, zatraženo je angažiranje i 2 zrakoplova Canadair. Jedan Air-tractor koji je upućen u izviđanje prema jugu Hrvatske također je djelovao na požarište te nakon naleta nastavio prema ruti izviđanja. Osim zračnih snaga u gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP-a Sinj i Split te DVD-a Trilj, Sinj, Dicmo, Dugopolje, Split, Klis i Žrnovnica.
Požar je lokaliziran u 19:00 sati, a opožarena površina iznosi oko 24 ha. Tijekom noći na čuvanju i saniranju požarišta bili su DVD-i Trilj, Dugopolje i Dicmo.

Dana 1.8.2021. u 17:39 sati JVP Makarska je zaprimila dojavu od strane DVD-a Tučepi o požaru raslinja u Makarskoj na području Osejava. Požar je zahvatio gusto raslinje većinom borove šume i makije na površini od oko 6 ha. Angažirane su vatrogasne snage sa područja operativnih zona Makarska i Omiš i to JVP i DVD Makarska, DVD-i: Brela, Baška Voda, Podgora i Promajna te DVD-i: Omiš, Gata, Dugi Rat, Zadvarje i Kučiće; ukupno 91 vatrogasac sa 24 vatrogasna vozila te su, zbog blizine objekata i mogućnosti daljnjeg širenja na gustu borovu šumu,  angažirana i 2 protupožarna zrakoplova Canadair.
Požar je lokaliziran u 20:00 sati, a tijekom noći vršilo se daljnje saniranje požarišta.

Dana 1.8.2021. u 19:58 sati DVD Solin je, putem ŽC 112 Split, zaprimio  dojavu o požaru niskog raslinja, borove šume i makije na lokaciji Kunčeva Greda u Solinu. Prema prvim procjenama opožareno je oko 600 m2. U gašenju požara sudjelovao je 21 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Split te DVD-a: Solin, Vranjic, Klis i Žrnovnica. Tijekom gašenja  požara, od strane vatrogasaca, na požarištu je pronađeno tijelo mlađe muške osobe. 
Požar je lokaliziran u 22:15 sati, a ugašen u 24:00 sati. Očevid će se izvršiti od strane MUP-a.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 01.08.2021. u kasnim prijepodnevnim satima područje Sisačko-moslavačke županije pogodilo je jako grmljavinsko nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom koji je prouzrokovao veliki broj vatrogasnih intervencija. Kroz sustav UVI do 07:00 sati na području županije zabilježeno je 128 intervencija prouzrokovanih ovim nevremenom u čijem je saniranju bilo angažirano ukupno (kumulativni zbroj) 299 vatrogasaca sa 140 vozila. Najviše intervencija odnosilo se je na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica ili drugih površina, uklanjanje odlomljenih grana te oštećenja dijelova objekata (krovišta, oluka i sl.).

Zagrebačka županija
Dana 01.08. nešto prije 12 sati područje Zagrebačke županije zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom koji je prouzrokovao veliki broj vatrogasnih intervencija. Kroz sustav UVI na području županije zabilježeno je 26 intervencija prouzrokovanih ovim nevremenom u čijem je saniranju bilo angažirano ukupno (kumulativni zbroj) 68 vatrogasaca sa 29 vatrogasnih  vozila. U najvećem dijelu  intervencije su se odnosile  na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica, uklanjanje odlomljenih grana te oštećenja dijelova objekata.

Požeško-slavonska županija
Dana 01.08. u poslijepodnevnim satima područje Požeško-slavonske županije zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom zbog čega su vatrogasci djelovali na 10 tehničkih intervencija (podaci UVI) u čijem je saniranju bilo angažirano ukupno (kumulativni zbroj) 43 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih  vozila sa područja županije. U najvećem dijelu  intervencije su se odnosile  na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica i uklanjanje odlomljenih grana te oštećenih dijelova objekata.

Osječko-baranjska županija
Dana 01.08. u poslijepodnevnim satima područje Osječko-baranjske županije zahvatilo je jako nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom zbog čega su vatrogasci djelovali na 22 tehničke intervencije (podaci UVI) za čije je saniranje bio angažiran (kumulativni zbroj) 131 vatrogasac sa 27 vatrogasnih  vozila sa područja županije. U najvećem dijelu  intervencije su se odnosile  na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica i uklanjanje odlomljenih grana te oštećenih dijelova objekata.

Virovitičko-podravska županija
Dana 01.08. u poslijepodnevnim satima područje Virovitičko-podravske županije zahvatilo je jako nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom zbog čega su vatrogasci djelovali na 15 tehničkih intervencija (podaci UVI) za čije je saniranje bilo angažirano (kumulativni zbroj) 65 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih  vozila sa područja županije. U najvećem dijelu  intervencije su se odnosile  na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica i uklanjanje odlomljenih grana.

Karlovačka županija
Dana 01.08. iza 11:00 sati područje Karlovačke županije zahvatilo je nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom zbog čega su vatrogasci djelovali na 13 tehničkih intervencija (podaci UVI) za čije je saniranje bilo angažirano (kumulativni zbroj) 56 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih  vozila sa područja županije. U najvećem dijelu  intervencije su se odnosile  na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica, uklanjanje odlomljenih grana te uklanjanje ili saniranje dijelova objekata.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS