VOS 19. / 20. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  19. / 20. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 19. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, "Sunja-Greda" Sunja i Madžari.    
Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
 
Dana 19. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 36 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 26 vatrogasnih intervencija.
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 19.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11566 vatrogasaca sa 3191 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12538 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine.

Karlovačka  županija
Dana 19. veljače u 15:24 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Mrežnički Varoš, Radićeva 54. Požar je zahvatio kuhinju te je jednoj osobi (vlasnici objekta) pozlilo zbog udisanja dima i pretrpljenog šoka, ista je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Duga Resa i Belavići.
Požar je lokaliziran u 15:37 sati, a ugašen u 16:25 sati.
 
Dana 19. veljače u 23:51 sati JVP Ogulin zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ogulina, u naselju Donja Dubrava. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Ogulin sa ukupno tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je lokaliziran 20.02. u 01:29 sati, a ugašen u 01:40 sati. 
 
Ličko-senjska županija
Dana 19. veljače u 11:17 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Brinja, u selu Grabar. Požarom je zahvaćena trava na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je DVD Brinje sa ukupno dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je ugašen u 12:40 sati.
 
 

VOS | VOS