VOS 17. / 18. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  17. / 18. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Uslijed razornog potresa koji je 29. 12. 2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 17. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, „Mladost“ Sisak, Topolovac i "Sunja-Greda" Sunja. 
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. 
Dana 17. veljače 2021. godine, ukupno su bila angažirana 44 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Ukupno su evidentirane 32 vatrogasne intervencije.

Prema obrađenim podacima od dana 28. 12. 2020. do dana 17. 2. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11490 vatrogasaca s 3165 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12458 intervencija.

 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. 

Krapinsko-zagorska županija
Dana 17. veljače u 16:20 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru stana u Krapini, Zagrebačka cesta 26A. Dolaskom na mjesto požara utvrđeno je da se radilo o požaru u kuhinji i to kuhinjske nape te visećih elemenata. Ženska osoba, koja stanuje u tom stanu, je sama ugasila požar ali je pri tom zadobila lakše opekline te je pozvana HMP koja ju je zbrinula. Vatrogasci su pregledali stan, izvršili odimljavanje objekta te isključili struju i zatvorili plin. Na intervenciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP i DVD Krapina. Intervencija vatrogasaca završila je u 17:03 sati.

Grad Zagreb
Dana 17. veljače u 12:48 sati, VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru krovišta kuće u Dubravi, područje Dankovec, u Ivanovićevoj ulici na broju 30. Dolaskom vatrogasaca na lokaciju utvrđeno je da se radi o razbuktalom požaru krovišta i potkrovlja obiteljske kuće površine oko 150 m2
Oko 14:45 sati pristupilo se saniranju požarišta, a nakon toga do kasnih večernjih sati DVD Dankovec je vršio osiguranje na požarištu. Nakon detaljnog pregleda požarišta, intervencija je završena u 23:15 sati.
U gašenju i saniranju požarišta sudjelovala su ukupno 24 vatrogasca s 9 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreba te DVD-a Sesvete i Dankovec. 

VOS | VOS