VOS 16. / 17. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 16. / 17. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 16. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, „Mladost“ Sisak, Topolovac, Madžari i Sela.
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
Dana 16. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 58 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 27 vatrogasnih intervencija.
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 16.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11446 vatrogasaca sa 3147 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12426 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine.
 
Dana 16. veljače u 15:28 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o potrebi za otvaranjem vrata stambenog kontejnera u mjestu Donja Mlinoga kod Petrinje gdje je pronađena mrtva osoba. Na intervenciji su sudjelovali 3 vatrogasca JVP Petrinja sa jednim vatrogasnim vozilom uz prisustvo policije.

Zagrebačka županija
Dana 16. veljače u 10:03 sati DVD Šenkovec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području mjesta Javorje lokacija Vrbina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5,25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Šenkovec.
Intervencija vatrogasaca završila je u 18:49 sati.

Dana 17. veljače u 00:32 sati DVD Bedenica zaprimilo je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Bedenica, Bedenica 53. U požaru je izgorio gospodarski objekt, a požar se proširio na krovište kuće. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 18 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVD-a Bedenica i Sveti Ivan Zelina.
Intervencija vatrogasaca završila je u 02:22 sati.
 

VOS | VOS