VOS 13. / 14. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  13. / 14. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 13. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
 
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine.         
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a „Mladost“ Sisak, Madžari i Kratečko.
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
Dana 13. veljače 2021. godine, ukupno su bila angažirana 32 vatrogasca sa 15 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 15 vatrogasnih intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
U dogovoru sa Hrvatskim crvenim križem vatrogasci JVP Petrinja osigurat će opskrbu pitkom vodom područje Male Gorice (Petrinja). Voda će biti dostavljana vatrogasnom auto – cisternom ispred mjesnog doma ponedjeljkom, srijedom i subotom, a mještanima će biti na raspolaganju od 10:00 do 12:00 sati.
Dana 13. veljače u 20:04 sati JVP Sisak zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Donje Komarevo br. 72 (Sisak). Radi se o kući koja je u potresu zadobila teža oštećenja te nosila crvenu oznaku. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 15 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Sisak i DVD „Mladost“ Sisak. U požaru je pričinjena veća materijalna šteta, a uslijed promatranja događaja ozlijeđena je jedna civilna osoba koja je zbrinuta od strane HMP Sisak.
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 13.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11315 vatrogasaca sa 3102 vatrogasna vozila, a odrađeno je 12336 intervencija. 

Vukovarsko-srijemska županija
Dana 13. veljače u 11:25 sati Javna vatrogasna postrojba Vinkovci zaprimila je dojavu o požaru pomoćnih prostorija u kući na adresi Dalmatinska 177 u Vinkovcima. Požar se proširio na obiteljsku kuću te na susjednu kuću. Ukupna opožarena površina (krovište i ostale prostorije u objektu) iznosi oko 250 m2. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Vinkovci.
Intervencija na terenu završena je u 14:53 sati odlaskom zadnjeg vatrogasnog vozila.
 
Sisačko-moslavačka
Dana 13. veljače u 20:04 sati Javna vatrogasna postrojba Sisak zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Sisak, Donje Komarevo 72. Kuća (približnih dimenzija 8×4 m) je većim dijelom opožarena, a gašenje je bilo otežano s obzirom da se radi o objektu koji je teško oštećen u potresu te je označen crvenom naljepnicom. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Sisak te 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila DVD-a Mladost Novo Selo.
Požar je lokaliziran u 21:25 te se pristupilo sanaciji požarišta, a JVP Sisak je napustio požarište u 22:02 sati. DVD Mladost Novo Selo saniralo je i nadziralo požarište do 00:30 sati kada je požar i ugašen.
Nitko od vatrogasaca nije ozlijeđen, ali je ozlijeđena jedna civilna osoba koja se, promatrajući požar sa strane, posklizla i pala te je zbrinuta od strane HMP.
 
Virovitičko-podravska županija
Dana 13. veljače u 18:38 ŽC 112 Virovitica zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Dinjevac (Pitomača) Stjepana Radića 38. Požarom je zahvaćen gospodarski objekt površine oko 200 m2 te krovište kuće. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Pitomaća, Dinjevac i Kladare.
Požar je ugašen u 22:05 sati, a intervencija vatrogasaca na požarištu završena je u 23:00 sati odlaskom zadnjeg vatrogasnog vozila DVD-a Dinjevac.
 

VOS | VOS