Smanjen angažman vatrogasaca zbog vremenskih uvjeta

Vatrogasne snage su tijekom 11. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama, ali sa znatno smanjenim intenzitetom s obzirom da su vremenski uvjeti onemogućavali puni angažman vatrogasaca na poslovima koji su se do sada intenzivno radili.

Vatrogasaca su radili na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova i osiguravanju ruševnih zgrada. Odrađivale su se one intervencije koje su bile žurne i uvjetovale sanaciju objekta (najčešće krovova) kako ne bi vremenske nepogode uzrokovale još veće štete. Sukladno navedenom otpušten je jedan dio vatrogasaca te se na terenu nalazi potreban broj vatrogasaca za trenutnu situaciju. Zbog navedenih vremenskih prilika smanjen je broj intervencija i potreba za vozilima za rad na visini i specijalnim kranovima te se očekuje po popravljanju vremenskih prilika da će se isti povećati. 

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirano je 75 vatrogasaca sa 22 vozila s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Šibenik i Split. Evidentirano je 148 intervencija.

Na području VOZ Sisak angažirano je 35 vatrogasaca s 10 vozila iz  lokalnija DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska. Evidentirane su 32 intervencije, među kojima se ističe uklanjanje zvona s katedrale.

Na području VOZ Petrinje angažirana su 53 vatrogasca sa 14 vozila s  područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske, Ličko-senjske i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Dubrovnik. Evidentirana je jedna intervencija.

Prema obrađenim podacima za dan 11. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 163 vatrogasaca sa 46 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 181 vatrogasnih intervencija.
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do dana 11. siječnja 2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 7152 vatrogasca sa 1931 vatrogasna vozila, a odrađeno je 8243 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.

Nastavljena sanacija oštećenih objekata u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su 11. siječnja imali 54 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je 290 vatrogasaca sa 119 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
Vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 13 tehničkih intervencija  na kojima je sudjelovalo 36 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila.

Pisane vijesti | Požari i intervencije