VOS 26. / 27. prosinca 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 26. / 27. prosinca 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Primorsko-goranska županija
Tijekom dana 26. prosinca zbog nevremena sa olujnim vjetrom, vatrogasci su odradili veći broj tehničkih intervencija na području gradova Rijeke, Opatije i Crikvenice, te otoka Krka. Vatrogasci su imali 16 tehničkih intervencija; uklanjanja stabla, grana, dijelova krovišta, prozora, skele, telefonskog stupa, telefonskih žica i klima uređaja. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno ukupno 65 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz JVP-e Rijeka, Opatija, Crikvenica i Krk, te DVD-a Drenova i San Marino.

VOS | VOS