VOS 15. / 16. listopada 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. listopad 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati

Primorsko-goranska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i olujnog vjetra koje je zahvatilo županiju, a najviše otoke Rab, Mali Lošinj i Krk, vatrogasci su bili angažirani na 27 tehničkih intervencija; pretežito ispumpavanja vode iz objekata, te uklanjanja stabla, čišćenje kanala, dizanja šahtova, sanacija i osiguranje odrona na cestama. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 72 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila iz JVP-e Grada Krka i Grada Mali Lošinj, te DVD-a Rab, Lopar i Ravna Gora.

Istarska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše i olujnog vjetra koje je zahvatilo županiju, a najviše šire područje Pule, vatrogasci su bili angažirani na 7 tehničkih intervencija; pretežito ispumpavanja vode iz objekata, te uklanjanja stabla i izvlačenje vozila. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 20 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP-e Pula, Pazin i Poreč, te DVD-a Vrsar i Fažana.

Šibensko-kninska županija
Tijekom promatranog razdoblja, radi obilne kiše koje je zahvatila županiju, vatrogasci su bili angažirani na 11 tehničkih intervencija; ispumpavanja vode i uklanjanja stabla. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 29 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila iz JVP-e Knin, Šibenik i Vodice, te DVD-a Promina, Sv.Juraj-Kistanje, Zaton i Knin.

VOS | VOS