VOS 30. rujan / 1. listopad

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 30. rujan / 01. listopad 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati

Karlovačka županija

Dana 30. rujna u 07:26 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu otpada na lokaciji Popovo Selo (Gojak). Požarom je bio zahvaćen komunalni otpad koji je već gorio dana 29. rujna kada je bilo zahvaćeno 2500 m2 otpada, dok je sada bilo zahvaćeno 1200 m2 komunalnog otpada. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin, DVD Ogulin i DVD Josipdol.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 14:24 sati.

VOS | VOS