VOS 14. / 15. rujan

Splitsko-dalmatinska županija
Požar koji je izbio dana 13.09.2020. u 15:42 sata na otvorenom prostoru na području Pivetova Glavica u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu, a čija je površina bila procijenjena na površinu od oko 5 ha većinom guste borove šume i makije, nova procijenjena površina iznosi 4,5 ha.Požar je lokaliziran u 17:45 sati.
Za požar koji je dojavljen ŽVOC-u Split 13.09.2020. u 18:19 sati a koji je izbio na području Vela Gomila u blizini nove crkve u Okrugu Gornjem, nova procijenjena površina iznosi 0,073 ha. Ovaj požar je lokaliziran u 19:50 sati. S požarišta otpuštene sve snage osim DVD-a: Okruk, Slatine i Marina s 11 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila.
Dana 14. rujna u 12:29 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Medvidovići kod Imotskoga. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i napušteni vinograd. Opožarena površina iznosi 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 25 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Imotski i DVD-a: Imotski, Zagvozd i Lovreč. Angažirana su i dva Air tractora, ali su opozvana nedugo nakon polijetanja. Na požarištu tijekom noći na dežurstvu je ostao JVP Imotski s 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

Šibensko-kninska županija
Dana 14. rujna u 11:50 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Velika glava, Damjanići. Požarom je zahvaćeno 1 ha niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov canadair, te 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DIP-a Šibenik i DVD-a: Dubravice, Sveti Juraj Kistanje, Skradin, Bilice i Šibenik, Požar je ugašen u 18:30 sati.

Zadarska županija
Dana 14. rujna u 9:45 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Zemunik Donji. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zadar. Požar je ugašen u 12:20 sati.

VOS | VOS