VOS 10. / 11. rujan

Dubrovačko-neretvanska županija

Požar koji je izbio 6. rujna na području Bosne i Hercegovine na močvarnom području uz granicu sa RH kod Metkovića, a koji se proširio tijekom noći sa 8. na 9. rujna i na područje u RH proglašen je ugašenim 10 rujna. Požarom je sa hrvatske strane zahvaćeno oko 10 ha šaši i trstike u zaštićenom ornitološko – močvarnom područje. Požar je zbog nemogućnosti gašenja zemaljskim snagama, gašen samo iz zraka, a koordinaciju sa zračnim snagama obavljao je zapovjednik JVP Metković. 

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 10.09. u 18:19 sati DVD Vis zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Podstražja na otoku Visu. Požar je zahvatio borovu šumu i makiju (površina će biti procijenjena tijekom jutra). Zbog mraka koji bi nastupio do dolaska zračnih snaga, iste nisu angažirane. U gašenju požara sudjelovalo je 70 vatrogasca sa 15 vatrogasnih vozila iz DVD-a Vis i Komiža.

Požar je lokaliziran u 21:50 sati, a tijekom noći vršilo se osiguranje i saniranje rubnih dijelova požarišta.VOS