Sjedište Zagreb


OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

Obrana završnoga rada će se održati 28. rujna 2023. godine prema sljedećem rasporedu:
Zagreb - 8,00 sati (DVŠ, Ksaverska cesta 107, Zagreb)

Polaznik može pristupiti obrani:
- ako je uspješno završio program prekvalifikacije
- ako ima pozitivno ocijenjen završni rad u pisanom obliku od strane mentora
- ako je podmirio troškove školovanja (i smještaja)

Na obranu završnoga rada doći u radnoj odjeći.
Polaznik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u Školu (ili Odjel Split/ Rijeka) do 19.9.2023.
Polaznik prijavljuje obranu završnoga rada prijavnicom najkasnije do 19.9.2023. godine.

**

UPIS 2023./2024.

Psihologijsko testiranje provest će se u prostorijama Državne vatrogasne škole, Ksaverska cesta 107, Zagreb - učionica 5, prema rasporedu u prilogu.

Uz navedene dokumente, kandidati na testiranje trebaju dostaviti i presliku ugovora s pravnom osobom (ukoliko je osoba do dana raspisivanja Natječaja za upis u programe prekvalifikacija primljena na radno mjesto vatrogasnog početnika) i izvadak iz VATROnet-a.

Obrazac izjave plaćanja ...


**