VOS 28. / 29. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 28. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 33 tehničke
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 27 intervencija koje će se odrađivati.

Šibensko – kninska županija
Dana 28. travnja u 20:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo Gornje – zaseok Grubišići kod čvora
Vrpolje. Opožareno je 15 ha trave, niskog raslinja.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 44 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz DVIP-a
Šibenik, JVP Šibenik i Vodice, DVD-a Perković, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Zaton, Bilice,
Grebaštica, te županijski vatrogasni zapovjednik. Zbog ugroženosti prometa, autocesta A1 bila je
zatvorena za sav promet u vremenu od 21:44 do 22:59 sati.
Požar je ugašen u 01:26 sati.VOS