VOS 24. / 25. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 24. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 42 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 24. travnja odrađeno je 3864 hitnih intervencija. U dojavama se nalazi još 15
intervencija koje treba odraditi.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora za koji je ŽVOC Split zaprimio dana 23. travnja u 12:01 sati na
području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a koji je bio lokaliziran, ponovno se aktivirao 24.
travnja. Požar je na nepristupačnom terenu, a na sanaciji požara i dežurstvu tijekom noći angažiran je
DVD Zagvozd.VOS