Požarna sezona

Požarna sezona 2024.

 

Vatrogasne intervencije pratite na poveznici: https://bit.ly/3v9NVO8

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 2024. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024. kojim se donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.
Na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava 05, u okviru Programa 2607 Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti osiguran je iznos od 5.677.150,00 EUR za 2024. godinu, a na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane osiguran je iznos od 16.148.168,00 EUR za 2024. godinu
Ukupno:  21.825.618,00 EUR


Intervencijske vatrogasne postrojbe (IVP)
• Sastavni su dio HVZ i namijenjene za brzi odgovor kada lokalne snage nisu dostatne
• Dodatno se popunjavaju za vrijeme požarne sezone s profesionalnim vatrogascima iz postrojbi kontinentalnog dijela RH i sezonskim gasiteljima,
• IVP rukovodi ustrojenim sezonskim intervencijskim vatrogasnim postrojbama na otocima,
• IVP su osposobljene i opremljene za interveniranje pri raznim ugrozama (požari, potresi, poplave, spašavanje iz dubina i visina, helikoptersko spašavanje i sl.)
• IVP u suradnji s DVŠ provodi programe specijalističkog osposobljavanja,
• Temeljni su dio vatrogasnih snaga za pružanje međunarodne pomoći.
 
Dio operativnih vatrogasnih snaga RH (priobalje)
 • Intervencijska vatrogasna postrojba, 66 pripadnika
 • (Zrakoplovna baza Zemunik)      
 • Zrakoplovna baza Divulje (kod Splita)
 • 38 javnih vatrogasnih postrojbi  
 • 1.585 profesionalnih vatrogasaca
 • 279 dobrovoljna vatrogasna društva
 • 4.254 dobrovoljna vatrogasca 

U ovoj je godini odobreno zapošljavanje:
 • 1.131 sezonskih vatrogasaca
 • 27 domicilni vatrogasac
 
Ukupne snage sustava vatrogastva RH
Postrojbe su povezane u:
 • 142 vatrogasne zajednice općina,
 • 72 vatrogasnih zajednica gradova,
 • 25 vatrogasnih zajednica područja te u
 • 21 vatrogasnih zajednica županija i VZ Grada Zagreba.

Glavnu operativnu snagu vatrogastva čini:
 • 2.959 profesionalnih vatrogasaca u JVP i DVD (2558 u JVP i 401 u DVD)
 • 34.222 operativnih članova DVD (od toga oko 387 članova DVD-a u gospodarstvu),
 • 1.744 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava
U vatrogasne organizacije su udružena i:
 • 27.381 izvršna člana,
 • 46.223 ostalih članova, pomažućih, pričuvnih i
 • vatrogasnih veterana (od toga 23.307 ostalih članova),
 • 15.379 članova vatrogasnog podmlatka te
 • 15.196 članova vatrogasne mladeži.
UKUPNO: 146.096 pripadnika vatrogasnih organizacija
Sustav vatrogastva raspolaže s ukupno 4.919 vatrogasna vozila, 84 plovila i 19 dronova
 
Zračne protupožarne snage raspolažu:
 • do 5 kom. Canadair CL 415
 • do 6 kom. AT 802
 • 1 kom. Mi-171-Sh helikopter
 • 1 kom zrakoplov PC-9 M (izviđanje i ostale zadaće)
 • BZS „Orbiter 3”
 

Informativno-promidžbene aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u 2024. godini provodi brojne informativno-promidžbene aktivnosti u svrhu smanjenja broja požara kao i u svrhu informiranja te edukacije građana i turista.
 
Letci za turiste i distribucija
Tiskan je letak na 9 stranih jezika s preventivnim porukama o zaštiti od požara u nakladi od 55.000 komada. Letak će se distribuirati putem turističkih zajednica, vatrogasnih zajednica županija i koncesionara autocesta koji će prilikom ulaska putnika u RH dijeliti letak.
U svrhu koordiniranog provođenja ove aktivnosti potpisani su sporazumi o informativno-promidžbenim aktivnostima u provedbi mjera zaštite  od požara s Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocestom Zagreb - Macelj d.o.o. i Bina - Istra d.d.

Plakati
Postavljeno je 155 jumbo plakata u suradnji s Hrvatskim šumama na njihovim oglasnim mjestima na kontinentu i na priobalju, a 60 jumbo plakata na frekventnim mjestima u 7 priobalnih županija.
U suradnji s Hrvatskim šumama postavljene su oglasne poruke na plažama:
* oglasni prostor na 48 info panoa i oglasnih kabina na plažama
* oglasni prostor na 24 oglasnih svlačionica na plažama
* bannere na 26 tornja za spasioce na plažama
Protupožarna kampanja namijenjena turistima postavljena je i na najfrekventnijm trajektnim linijama u trajanju od dva mjeseca.
 
Radijski i TV spotovi
Na Hrvatskoj radioteleviziji tijekom ljetnih mjeseci se emitiraju TV spotovi koji upozoravaju na požare raslinja, opasnosti roštiljanja u prirodi te savjeti snimljeni kao videoinfografike, lako razumljivi i mlađoj populaciji.
Radijske postaje unutar HR mreže kao i lokalne radijske postaje emitiraju spotove s upozorenjima o važnosti odgovornog ponašanja te podsjetnik na pozivni broj vatrogasaca u slučaju požara.
 
Radijski spotovi su snimljeni na hrvatskom te engleskom, talijanskom, češkom i njemačkom jeziku.

Povezane vijesti

Glavni napor požarne sezone započeo je 11. lipnja temeljem odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika, kada je s radom započelo i Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) Republike Hrvatske: 
https://hvz.gov.hr/vijesti/pocetak-rada-operativnog-vatrogasnog-zapovjednistva-rh-4555/4555

Održana međuresorna vježba SIGURNOST 24:

Izviđanje iz zraka u kojem sudjeluju protupožarni zrakoplovi Air Tractori i besposadni zrakoplovni sustav Orbiter: https://shorturl.at/bBPQY
 


EDUKATIVNI FILM Korištenje roštilja


EDUKATIVNI FILM Savjeti za najmlađe - požarna kultura


EDUKATIVNI FILM Požari raslinja - smanjimo broj (HR verzija)EDUKATIVNI FILM Požari raslinja - smanjimo broj (EN verzija)