Upis kandidata u Vatrogasnu školu 2014/2015 - Split

Upis kandidata u Vatrogasnu školu za školsku godinu 2014./2015., odjeljenje u Splitu

OBAVIJEST
O UPISU KANDIDATA U VATROGASNU ŠKOLU
ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

odjeljenje u Splitu

 

            VATROGASNA ŠKOLA – Ustanova za obrazovanje odraslih u školskoj godini 2014./2015. upisuje polaznike u program prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar u Splitu.

 

1. PRIJAVA I UVJETI ZA UPIS

1.1. Prijava

            Prijave kandidata za upis primat će se 11. i 12. rujna 2014.

Prilikom prijave treba priložiti:

 1. Popunjeni obrazac (PRIJAVNICU), koji se može naći u Vatrogasnoj školi u sjedištu u Zagrebu (Selska 90A), u Splitu (Hercegovačka 18) i na stranici www.hvz.hr.
 2. Presliku svjedodžbe o završnom ispitu, izradi i obrani završnoga rada, maturi ili državnoj maturi
 3. Preslike razrednih svjedodžbi srednje škole
 4. Presliku rodnog lista
 5. Presliku domovnice
 6. Presliku osobne iskaznice

            Dokumente dostavite poštom ili osobno na adresu: Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, 21000 Split, Hercegovačka 18, s naznakom - “prijava za upis”.

1.2. Uvjeti za upis

            Za zanimanje vatrogasac može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.
U zanimanje vatrogasni tehničar može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika; geologija, rudarstvo i nafta; poljoprivreda; veterina; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; cestovni promet; kemijska tehnologija; grafika; tekstil , obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i zaštita; unutarnji transport; pomorski, riječni i lučki promet; PT promet; zračni promet; željeznički promet; zdravstvo.
Upisati se može punoljetna osoba koja zna plivati.

 


2. UPIS

            Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis objavit će se po završetku prijava na stranici www.hvz.hr.

            Upis će se održati 22. i 23. rujna 2014. u Splitu, Hercegovačka 18 (10.00 - 13.00 sati).

            Kod upisa kandidati trebaju predati izvornike dokumenata čije su preslike predali prilikom prijave i:

 1. Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, izdanu od ovlaštene ustanove (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 2. Policu osiguranja za vrijeme trajanja obrazovanja (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
 3. Fotografiju
 4. Potvrdu o uplati prvog dijela školarine u iznosu od 3.500,00 kn.

            Kandidati koji na upis ne dostave potpunu dokumentaciju neće biti upisani. Sa svakim polaznikom sklapa se ugovor o obrazovanju kojim se određuju uvjeti obrazovanja.

 

3. NASTAVA

            Nastava počinje 29. rujna 2014. u 16.00 sati
Nastava se izvodi svaki dan u tjednu (od ponedjeljka do petka, po potrebi subotom i nedjeljom)
Teorijska nastava izvodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita, Split, Hercegovačka 18.
Praktična nastava odvijat će se na poligonima u gradu i okolici grada prema programskim sadržajima.
Nastava za oba zanimanja traje 819 sati.
Nastavni predmeti:

 1. Kemija I
 2. Kemija II
 3. Vježbe iz kemije
 4. Ustrojstvo zaštite od požara
 5. Gorenje i gašenje
 6. Protupožarna preventiva.
 7. Elektrotehnika
 8. Zaštita od požara u graditeljstvu
 9. Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
 10. Vatrogasne sprave i oprema
 11. Vatrogasne vježbe
 12. vatrogasna taktika s vježbama i topografija
 13. Tehnička služba u vatrogastvu.

 


4. ŠKOLARINA I UVJETI PLAĆANJA

            Školarina iznosi 7.500,00 kn. Pri upisu je potrebno uplatiti 3.500,00 kn. Ostatak je potrebno uplatiti u roku 90 dana od dana upisa. Školarina se uplaćuje na žiro račun Vatrogasne škole: HR1023900011100378652 (Hrvatska poštanska banka), s naznakom svrhe: „ŠKOLARINA – upisati OIB uplatitelja“.

 

5. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESREĆE

            Za vrijeme školovanja polaznici se moraju osigurati od posljedica nesreće (ozljeda, uključujući i smrtna stradavanja). Prilikom upisa potrebno je priložiti policu osiguranja s uplaćenom jednogodišnjom premijom osiguranja koja pokriva trajanje školovanja. Ne priznaje se polica s obročnim uplatama. Priznaje se ovjerena preslika police osiguranja iz tvrtke u kojoj je zaposlen.

 

6. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

            Polaznik prilikom upisa mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasca/vatrogasnog tehničara koje je izdao specijalist medicine rada (ne starije od šest mjeseci).

 

7. OSOBNA RADNA I ZAŠTITNA OPREMA

            Tijekom teorijske nastave polaznici moraju nositi radnu vatrogasnu odoru. Tijekom praktične nastave polaznici moraju nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Polaznici sami osiguravaju tu opremu i snose odgovornost za njihovu ispravnost. Bez osobne zaštitne opreme nije moguće pohađati praktičnu nastavu.

 

Popis osobne zaštitne opreme:

 1. Vatrogasno odijelo
 2. Vatrogasne rukavice
 3. Vatrogasna kaciga
 4. Vatrogasne čizme
 5. Vatrogasni pojas (opasač)
 6. Vatrogasna potkapa
 7. Maska za cijelo lice.
Prijavnica


Vatrogasna škola