Rezultati razredbenog: Vatrogasna škola Rijeka

Rezultati razredbenog ispita za upis kandidata u Vatrogasnu školu Poslovna jedinica Rijeka - IV. generacija

Rezultati razredbenog ispita za upis kandidata u Vatrogasnu školu Poslovna jedinica Rijeka - IV. generacija

REZULTATIVatrogasna škola