Vodeni val u Hrvatskoj

Stanje u obrani od poplava.

Priopćenje za medije - Poplave

Gostovanje načelnika HVZ-a Željka Popovića u eteru Radio Sljemena vezano za angažman vatrogasaca na poplavama

28. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

I dalje su na snazi mjere obrane od poplava. Vodostaj rijeke Kupe ima tendenciju opadanja, ali se zaobilazne vode u mjestu Letovanić i dalje ne povlače. Stanovnicima mjesta Mlaka se hrana i voda dovoze čamcima.

ZAGREBAČKA

Vodostaji su u opadanju, no razina zaobilaznih voda i dalje stvara probleme na poplavljenim područjima. Najteže je na području Čičke Poljane.

______________________

27. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA
Vodostaj rijeke Kupe u mjestu Žažina ima tendenciju opadanja, ali se zaobalne vode u mjestu Letovanić još ne povlače. U tijeku su i dalje radovi na učvršćivanju zečjih nasipa i ispumpavanju vode.

ZAGREBAČKA
Vodostaj rijeke Save u stalnom je opadanju, rijeka Odra stagnira, ali poteškoće i nadalje stvaraju zaobalne vode.

IZ DRUGIH MEDIJA:

http://kaportal.hr/zadarska-zupanija-donacija

http://www.24sata.hr/reporteri/oko-5000-vatrogasaca-pomaze-ljudima-cije-su-kuce-poplavile-355291

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/poplave-u-brojkama-5000-vatrogasaca-na-tisuce-vreca-s-pijeskom-stotine-sati-ispumpavanja---325111.html

http://radio.hrt.hr/radio-sljeme/clanak/5000-vatrogasaca-u-borbi-protiv-poplava/44415/

__________________________

26. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA
Područje Sisačko-moslavačke županije i dalje je najugroženije. U mjestima Trebež i Bukovica izrađuju se zečji nasipi, a već postojeći se dodatno učvršćuju. Vodostaj rijeke Kupe u mjestu Žažina ima tendenciju opadanja, ali se zaobalne vode u mjestu Letovanić još ne povlače. Na terenu je neprekidno angažirano oko 360 vatrogasaca. Osim vatrogasaca angažirani su i pripadnici HV-a. Županiji je iz velikog broja hrvatskih županija poslana pomoć u opremi za obranu od poplava, a ukupno je u uporabi 180 motornih pumpi.

ZAGREBAČKA
Vodostaj rijeke Save je u opadanju, ali poteškoće i nadalje stvaraju zaobalne vode. Na području Čičke Poljane situacija je i dalje složena, stanovnicima se i dalje čamcima i radnim strojevima doprema hrana i druge potrepštine.

IZ DRUGIH MEDIJA:

http://www.portal53.hr/vijesti/sisacko-moslavacka-zupanija/98-smz/14574-u-gornjoj-posavini-se-smiruje-stanje.html

______________________

25. veljače 2014.
SISAČKO-MOSLOVAČKA
Na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se poduzimaju aktivnosti učvršćivanja postojećih nasipa, a u Kraljevoj Velikoj, Općina Lipovljani, zaobalne vode ugrožavaju dio obiteljskih kuća pa se, osim dosadašnjih dvjestotinjak metara, podiže još 150 metara zečjeg nasipa prema središtu naselja. Uz vatrogasce su angažirani mještani, a završene su i pripreme za moguću evakuaciju.

ZAGREBAČKA
Zbog stalnog rasta poplavnih voda najteže je i dalje na području naselja Čička Poljana i Orle. U aktivnostima izgradnje zečjih nasipa, ispumpavanju vode, prijevozu ljudi, dopremi hrane, pitke vode i drugih potrepština sudjeluju vatrogasne snage te HGSS i pripadnici OS RH.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Na području Bjelovarsko-bilogorske županije došlo je do izlijevanja rijeke Česme kod mosta između naselja Dražice i Orlovca. Vatrogasne snage preventivno rade na ispumpavanju vode u industrijskoj zoni Čazma.

__________________________

24. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Došlo je do propuštanja zečjeg nasipa na prometnici Željezno-Desno Trebarjevo zbog čega se i dalje poduzimaju aktivnosti učvršćivanja postojećih nasipa. Isto tako neprekidno se radi na ispumpavanju vode, dopremi hrane, pitke vode, saniranju poplavljenih područja, kopanju kanala te evakuaciji stoke. U navedenim aktivnostima sudjeluju sve raspoložive vatrogasne snage te pripadnici OS RH i HGSS-a kao i lokalno stanovništvo.

ZAGREBAČKA

Zbog stalnog rasta poplavnih voda najteže je i dalje na području naselja Čička Poljana i Orle. U aktivnostima izgradnje zečjih nasipa, ispumpavanju vode, prijevozu ljudi, dopremi hrane, pitke vode i sl. sudjeluju vatrogasne snage te HGSS i pripadnici OS RH.

__________________________

21. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Tijekom jučerašnjeg dana radilo se na nadvisivanju nasipa u mjestima Žabno i Staro Pračno. U Dužicama i Lekeniku voda i dalje prijeti iz Odranskoga polja. Zaobilazne vode i Sava rastu, a vatrogasci na područjima Matinske Vesi i Tišine Erdedeske, uz pomoć Vodoprivrede, učvršćuju nasipe koji su na pojedinim mjestima počeli probijati. Iz Krapinsko-zagorske županije je naručeno 6 spremnika za pitku vodu koji će biti podijeljeni na području Siska, Petrinje, Jasenovca i Lipovljana. Dnevno je angažirano tristotinjak vatrogasaca koji rade u smjenama.

ZAGREBAČKA

Na području Čičke Poljane većina objekata je i dalje odsječena. Pripadnici VZ Velike Gorice i dalje dežuraju prevozeći stanovništvo, raznoseći hranu te, po potrebi,  podižu nivo postojećih zečjih nasipa ispred obiteljskih kuća.

KARLOVAČKA

Vatrogasne postrojbe nastavljaju sa sanacijom posljedica uzrokovanim poplavama. Vodostaj Kupe kod Karlovca je u laganom porastu,  a na snazi je pripremno stanje obrane od poplava.

_______________________

20. veljače 2014.

ZAGREBAČKA

Najugroženije je i dalje područje Čičke Poljane te na područjima općina Rugvica i Orle u kojoj je došlo do porasta zaobilaznih voda. Dio stanovnika u Veleševcu, Ruči i Suši odsječen je od glavne prometnice, a zatvorena je cesta Veleševec - Suša. Vatrogasna društva s područja VZ Velika Gorica i dalje rade na izgradnji zečjih nasipa, ispumpavanju vode te prijevozu ljudi i hrane.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Uz Savu je izgrađeno dodatnih 7 km nasipa i to u Železnu Desnom, Martinjskoj Vesi, Donjoj Posavini, mjestu Plesmo te na području Općine Sunja.U izgradnji nasipa te dopremi hrane i pitke vode za lokalno stanovništvo sudjeluju sve raspoložive operativne snage: JVP-i Petrinja i Sisak, lokalna dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici HV-a, Hrvatske vode, komunalna poduzeća i lokalno stanovništvo.

______________________

19. veljače 2014.

Najteže i dalje na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, a novi vodeni val najavljen je za sutra

ZAGREBAČKA

Područje Čičke Poljane je najugroženije, dobrovoljna vatrogasna društva s područja Vatrogasna zajednice Velike Gorice sudjeluju u izradi nasipa, ispumpavanju i prevoženju lokalnog stanovništva koje je zbog vode odječeno do prometnica. Na ovome je području neprestano aktivno 40-tak vatrogasaca.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Nastavlja se sa sanacijom poplavljenih područja i izgradnjom zečjih nasipa. Aktivni su vatrogasci javnih vatrogasnih postrojbi Siska i Petrinje kao i lokalni DVD-ovi. Na području Lekenika vatrogasci snabdijevaju stanovništvo pitkom vodom i hranom, a u izgradnji nasipa vatrogascima pomažu i djelatnici Vodoprivrede, Hrvatskih vodi te više stotina pripadnika Hrvatske vojske.

___________________

18. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Trenutno je najteže na području Petrinje gdje je u uporabi dodatnih 5 pumpi. Radi se na saniranju poplavljenog područja, gradnjom zečjih nasipa, a ispumpavanjem vode štite se kuće i drugi građevinski objekti. Isto tako u tijeku su pripreme za novi vodeni val na rijeci Savi, podižu se nasipi u visini 30-ak cm na nižim lokalitetima (Željezno Desno u dužini 2,5 km, a na ulazu u Martinsku Ves 1,5 km). U tijeu je provođenje mjera izvanrednog stanja na području općina Jasenovac i Lipovljani.

ZAGREBAČKA

Odra se izlila te je područje Čičke Poljane ugroženo od poplava. Svakih 8 sati izmjenjuje se šest dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Vatrogasne zajednice grada Velike Gorice u izradi zečjih nasipa i ispumpavanju vode.

___________________________

17. veljače 2014.

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Jučer je u 16 sati proglašeno izvanredno stanje za općine Jasenovac, Lipovljane i grad Novsku. Porast vodostaja Save se očekuje u srijedu popodne. Na području Jasenovca je 15-tak kuća evakuirano, a u Lipovljanima se rade nasipi te je organiziran plan evakuacije stanovništa ukoliko dođe do prodora vode.
U Martinskoj Vesi i Desnom Željeznom se očekuje porast vodenog vala stoga je angažirana i Hrvatska vojska. Na području Letovanića pojedine kuće su poplavljene, vatrogasci snabdijevaju hranom i pićem stanovništvo te obavljaju ispumpavanja.Vatrogasci su angažirani na području Petrinje gdje je Petrinjičica i Kupčica u opadanju.
Na svim ugroženim područjima aktivno je stotinjak vatrogasaca, ostali su u pripravnosti. Preko glavnog vatrogasnog zapovjednika osigurane su dvije cisterne za pitku vodu.

ZAGREBAČKA
Županijski vatrogasni zapovjednik Josip Novosel izvijestio je da je na području Orla kod Velike Gorice voda i dalje u porastu. Zasada još nema evakuacije, a brani se svaka kuća. Što se tiče najava dolaska vodenog vala iz Slovenije, naglasio je kako su Republika Slovenija i RH konstantno u kontaktu, ali da se zasada ne događa ništa alarmantno.

________________________

15. veljače 2014.

Situacija je najteža u Sisačko-moslovačkoj županiji na području Lekenika. Noćas je popustio nasip u Letovaniću te je poplavljeno 30-tak kuća. Vrši se evakuacija stanovništva i životinja, a u sananciji sudjeluju vatrogasci, Hrvatska vojska i mještani. Na području Žažine također je došlo do popuštanja nasipa, napravljeno je 300-tinjak novih vreća, a nosioci aktivnosti na ovome području su vatrogasci. Prelaz vode se dogodio i u Dužicama gdje vatrogasci rade na sanaciji, a pripadnici DVD-a Lekenik se uključuju u aktivnosti na mjestima gdje se za to javlja potreba. Ukupno je trenutno angažirano oko 160 vatrogasaca. Vrhunac vodnoga trenutno prolazi kroz Sisak, Sava je u opadanju, a očekuje se i pad Kupe. "Zaobilazne vode još dosta rastu i takva se situacije očekuje tri naredna dana nako pada vodostaja Save", kaže zapovjednik VZŽ Sisačko-moslovačke Mijo Brlečić,"u pripravnosti je oko 200 vatrogasaca, dodatna tehnika, a i ostale županije koje nisu pogođene poplavama nude svoju pomoć."

_____________________

14. veljače 2014.

Najkritičnije je na području Zagrebačke i Sisačko-moslovačke županije gdje je na pojedinim područjima u tijeku evakuacija

SISAČKO-MOSLOVAČKA

Na području Općine Lekenik konstantno je angažirano oko 100 vatrogasaca i  100 pripadnika Hrvatske vojske. Bez obzira na sav uloženi napor i dalje je kritično u Letovaniću, Starom Brodu i Žažini gdje je voda probila nasip, u tijeku je evakuacija ljudi i životinja, a ispumpava se voda iz objekata.
Županija Sisačko-moslavačka podnijela je novi zahtjev za produžetak angažiranja snaga Hrvatske vojske kako bi se što bolje pomoglo stanovištvu.
Tijekom protekla dva-tri dana na području Grada Siska u Žabnom, Staroj Drenčini i drugim mjestima vatrogasci konstatno rade na prepumpavanju vode.
Tijekom jutra u porastu je vodostaj rijeke Petrinjčice te se stoga na području grada Petrinje intenzivno radi na punjenju vreća s pijeskom.

ZAGREBAČKA
Vatrogasne snage su na području Pisarovine i Pokupskog  provele cijelu noć u borbi s poplavama. Zatraženo je još 500 vreća s pijeskom za dodatnu zaštitu. U Gradecu Pokupskom brani se svaki objekt, a tijekom noći su vatrogasci čamcem prevezli trudnicu do sigurnog mjesta za daljnji prijevoz u bolnicu.
Očekuje se povlačenje vode u popodevnim satima, nakon čega će vatrogasci krenuti sa sanacijom terena (ispumpavanje zaostalih voda iz podrumskih prostorija).
_________________________

13. veljače 2014.

Situacija se u većem dijelu Hrvatske smiruje, pod vodom su još Pisarovina, Jamnica i dijelovi Karlovca

ZAGREBAČKA
Trenutačno je najkritičnije na području Pisarovine i Jamnice koje su u potpunosti odsječene i do njih se može samo čamcima.
Na području Velike Gorice dolazi do smirivanja situacije čemu ide u prilog činjenica da nije bilo dodatnih padalina tijekom noći.

KARLOVAČKA
Intenzitet vode pada, vodni val je tijekom noći prošao kroz Karlovac. U jednom dijelu grada se već krenulo sa sanacijama dok je dio Karlovca još uvijek pod vodom i tu vatrogasci vrše dostavu pitke hrane i vode te prevoze pacijente. U istočnome dijelu Karlovca radi se na spriječavanju prodora vode u objekte.
Konstantno je angažirano stotinjak vatrogasaca, što u bazama, što na terenu.
Jučer su poplavljena područja na području Karlovačke županije obišli i premijer Zoran Milanić te ravnatelj DUZS-a dr.sc. Jadran Perinić.

GRAD ZAGREB
Nivo rijeke Save se spušta. Jučer je kritično bilo na jarunskoj obali gdje je voda došla do stambenih objekata stoga su vatrogasne snage tijekom noći imale pune ruke posla oko ispumpavanja. Trenutno su angažirana dobrovoljna vatrogasna društva Jarun, Vrapče, Prečko i Hrašće.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA
U industrijskoj zoni Čazme došlo je do izlijevanja vode što su uspješno sanirali pripadnici JVP-a grada Čazme. Na ostalom području županije nema poteškoća.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Situacija se smiruje. Vatrogasci su izrađivali zečje nasipe na području Sigeca, Torčeca i Molvi, a dan ranije (11.2) i na području Korpivničke Reke gdje je od jučer cesta ponovno prohodna.
Do sada je na interevencijama vezanim uz poplave bilo angažirano 29 vatrogasnih vozila i oko 107 vatrogasaca.

______________________________

12. veljače 2014.

ZAGREBAČKA
Velik broj vatrogasnih snaga je angažiran na području Zagrebačke županije, a najugroženiji je njezin istočni dio. U tijeku je ispumpavanje kuća na području Ivanić Grada, Kloštar Ivanića i Vrbovca u kojem su vatrogasci do sada imali i najveću intervenciju. Naime, na obrani trafostanice vatrogasci su radili punih 10 sati. Na području Brčevca je postajala bojazan da će se lokalno stanovništvo trebati evakuirati, ali se voda povukla.
Na područjima kod Luke, Zeline i Pisarovine je došlo do poplavljivanja ceste, a u Velikoj Gorici su ugrožena pojedina područja grada.
Vatrogasci su samo noćas imali sedamdesetak intervencija.

GRAD ZAGREB
Na terenu su vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Dankovec, Čučerje, Dubrava, Kupinečki Kraljevec, Bukovec, Blaguša, Kašina Gornja, Granešina, Belovar, Ivanja Reka, Granešinski Novaki, Hrelić, Hrašće, a DVD Lužan je u stanju pripravnosti.
Najugroženija su područja istočnog dijela Grada Zagreba, podsljemenska zona, Resnik, Dubrava, Sesvete i Sesvetski Kraljevec.

SISAČKO-MOSLOVAČKA
Sava nije visoka i trenutno nema izlijevanja.

LIČKO-SENJSKA
Situacija je pod kontrolom, na području Karlobaga, Otočca i Pazarišta je jučer u nekoliko kuća došlo do izlijevanja vode koju su vatrogasci ispumpali.

KARLOVAČKA
Na području grada Karlovca na terenu su angažirane jedino vatrogasne snage. Sinoć su pripadnici JVP-a Karlovac i DVD-a Lasinja proveli evakuaciju ugroženog objekta, a pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava su u stanju pripravnosti.

Poplava u Sesvetama

Poplave veljača 2014, Sesvete from HVZ on Vimeo.Intervencije