Požarna sezona 2021

Slika /Protupožarne sezone/2020/Protupožarna-sezona-2020..jpg


Glavni napor požarne opasnosti

Odlukom glavnog vatrogasnog zapovjednika glavni napor požarne opasnosti tijekom požarne sezone i rad Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH u Divuljama započeo je 21. lipnja 2021. godine, a redovita dislokacija vatrogasnih snaga s kontinenta na priobalje započela je u četvrak 24. lipnja. Odluka je donesena nakon izvršene procjene vremenskih prilika, uz konzultacije s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja i sa zapovjednikom vojnih snaga.
Naime, Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH u 2021. godini, propisano je razdoblje glavnog napora požarne sezone u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna. No, zbog situacije na terenu, a vezano uz klimatske značajke duž cijelog priobalja što je uključivalo i duže razdoblje sa značajnijim padalinama čime je smanjena opasnost od šumskih požara, bio je odgođen početak glavnog napora požarne opasnosti do 20. lipnja.
21. lipnja se je održao i kraći radni sastanak sa svim sastavnicama Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH, a Vatrogasno operativno središte HVZ-a s početkom protupožarne sezone djeluje iz Divulja.


 

Vatrogasne snage
Tijekom glavnog napora požarne opasnosti, na priobalju je stacionirano 1.371 profesionalnih vatrogasaca u 39 javnih vatrogasnih postrojbi priobalnih županija, oko 5.000 dobrovoljnih vatrogasaca iz priobalnih županija, 46 vatrogasaca pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe HVZ-a, 75 vatrogasca s 20 vozila iz kontinentalnog dijela RH dislociranih na 11 mjesta (u jednoj smjeni) te do 1.000 sezonskih vatrogasaca, članova dobrovoljnih vatrogasnih društava s priobalja.
S obzirom na blago povećanje u ljudstvu, ali i znatnije povećanje broja novih vatrogasnih vozila, može se zaključiti da je ukupna spremnost operativnog sustava zaštite od požara povećana u odnosu na protekle godine.
Uz vatrogasce, za djelovanje na požarima je spremno do 200 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (kopnene, zračne i pomorske snage), snage interventne i temeljne policije te interventni tim za spašavanje (DVIP, HGSS, Hitna pomoć).

Isto tako, u punoj pripravnosti za požarnu sezonu biti će na raspolaganju:

  • do šest (6) protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415,
  • do šest (6) protupožarnih izviđačko-navalnih zrakoplova Air-tractor,
  • jedan (1) helikopter za gašenje, prijevoz gasitelja i desantiranje.
 

Tijekom požarne sezone provode se i preventivne aktivnosti putem medija. U nastavku su edukativni TV i radio spotovi s porukama o zaštiti od požara.


Spot roštilj:


EDUKATIVNI FILM Savjeti za najmlađe - požarna kultura


EDUKATIVNI FILM Požari raslinja – smanjimo broj (HR verzija)
EDUKATIVNI FILM Požari raslinja – smanjimo broj (EN verzija)