Program aktivnosti 2022.

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2022. GODINI.
Kada se naglašavaju ugroze koje podrazumijevaju djelovanje sustava vatrogastva, može se pored općih postojećih ugroza naglasiti povećana opasnost nastanka šumskih požara tijekom ljeta u priobalnom dijelu RH. Šumske požare je potrebno naglasiti poradi toga što tijekom ljeta takve intervencije zahtijevaju angažiranje znatnijeg materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala iz cijele države. Stoga je uspostavljen prilagodljiv i moderan sustav vatrogastva sukladno potrebama za brzo i mobilno reagiranje na događaj. S obzirom da su planirane aktivnosti pojedinih sudionika povezane, Vlada Republike Hrvatske donosi “Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku” (za svaku godinu).
Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru.
Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja integraciju poslova i surađuje sa svim subjektima i sudionicima u sustavu protupožarne zaštite. Tako se, primjerice, suradnja ostvaruje sa stručnim službama Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Državnog hidrometeorološkog zavoda (kontakti glede vremenske prognoze i izračuna razreda opasnosti od izbijanja šumskih požara) i mnogih drugih tijela i institucija. Na osnovu izračuna obavlja se planiranje dislokacija gasitelja, zrakoplova i tehnike na ugroženija područja priobalja i otoka. S Ministarstvom obrane utvrđen je način angažiranja resursa svih rodova vojske.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022., kojim je donijela Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini koji možete preuzeti na niže navedenoj poveznici.