Promidžbeni materijali

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara i drugih nesreća, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požari i ostale nepogode ostavljaju na okoliš.

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima niz promidžbeno-nakladničkih aktivnosti kojima nastoji educirati pučanstvo i osvijestiti važnost odgovornog ponašanja. U tu se svrhu svake godine tiskaju letci, brošure i plakati namijenjeni pučanstvu. Svjesni da edukaciju valja provoditi od najmlađe dobi, Hrvatska vatrogasna zajednica tiska i promidžbeni materijal namijenjen djeci i mladeži koji uključuje Vatrogasnu bojanku i raspored sati s vatrogasnim motivima.